XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego